Õppe- ja kasvatustegevus

2023/2024 õppeaasta
Õppeaasta teema: Hellik hoolib
Ülemajalised eesmärgid:

  • Laps tunneb rõõmu liikumisest ja aktiivsetest tegevustest, lapsel
    kujunevad teadmised tervislike eluviiside olulisusest.
  • Lapsel kujuneb säästlik ja keskkonnasõbralik mõtteviis, ta õpib loodust
    tundma ja väärtustama.
  • Laps õpib mängu ja tegevuste kaudu enda ja teiste tundeid ära tundma,
    neid nimetama ning leidma olukorrale eakohaselt sobilikku lahendust.

Rühmade tegevuskavadega on võimalik tutvuda alates septembri keskpaigast ELIISis.

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!