Visioon
Hea lasteaed on vaatega tulevikku.
Missioon
Lasteaed toetab aktiivset liikumist väärtustava, keskkonda hoidva ja õpihimulise lapse kasvamist.
Eesmärk
Tartu Lasteaia Hellik eesmärk on lapse areng väärtustades tema isikupära ja võimeid, hoides ja tugevdades tervist ning toetades tema emotsionaalset, vaimset, füüsilist ja sotsiaalset kujunemist terviklikuks isiksuseks.
Previous slide
Next slide

Põhiväärtused

Sõbralikkus

Heatahtlik ja positiivne märkamine, austav suhtumine inimestesse ja keskkonda.

Koostöö

Avatud suhtlemine, vastastikune toetus, usaldus ja koostöövalmidus.

Loovus

Uudishimu, julgus ja soov katsetada ja kasutada erinevaid võimalusi.

Areng

Järjepidev uute eesmärkide püstitamine ja väljakutsete vastuvõtmine, et toime tulla muutustega.

Sõnum edukalt saadetud!

Me vastame Teile 1-3 tööpäeva jooksul, aitäh kannatlikuse eest!